LYRIC

Bạn đang xem: Lời bài hát Oh la la

Nhạc sĩ/ Sáng tác: 

Năm sáng tác: 

Ngôn ngữ: 

Việt Nam

Số lượt nghe: 

2213

Các ca sĩ thể hiện: 

Vy Thúy Vân,Monrose,Alexandra Burke,Yo Hitoto

Lời bài hát Oh la la

OOH LA LA
bу: Ѕ9
Ɗẹt màn dê trô ô nì đưn qua gê mố ề gê môp si gu bát bà đôn
Gưn dồ i rưm ma ưm đô mom đô cha hàn sin đê ra~
Ồ nư nan ba mê mù đô huê i trọt trot trọt đa ní đà ga
Quàng trà nim ma ná
Ϲhon nù nê ban hề số sa rang hê bá trô bò rô trố
Trú qui rưn đù rồ bà
Mót trìn quáng tra nìm
Ɲa nừn gón tru nìm mồ đu đừn u rì rừn chú kha hề dô
Ooh La-La na nừn a trì gừn ố ri trì man
Gứ đế dế trón trề rừn mí đồ dồ đàn han nhon na màn dề quáng tra mì nưn
Ooh La-La gư đề man dề gón trú đuê hề dô
Gứ đề ế trê ô ù rì nàn gùng tru ga đuê rê
Gứ rê Ooh La-La
Ooh la-la, ooh what a feeling
Gì ọt ha ni hang sàng one two, three two, four two trù rưn ma cho
Gồ rô ga nưn cha khàn nan treng í đưn quà héng bố khan béc sôn gong trù
Đồ sà qua rưn mô gố tru gừm qua ga tưn gi pưn trà mi đư đê
Ɓẹc mà tan quang trá đán gòm hán kí sư rồ trám trá nừn gón tru rừn gê quờ tru ót trố
Trú qui rưn đù rồ bà
Mót trìn quáng tra nìm
Ɲa nừn gón tru nìm mồ đu đừn u rì rừn chú kha hề dô
Ooh La-La na nừn a trì gừn ố ri trì man
Gứ đế dế trón trề rừn mí đừ dồ đàn han nhon na màn dề quáng tra mì nưn
Ooh La-La gư đề man dề gón trú đuê hề dô
Gứ đề ế trê ô ù rì nàn gùng tru ga đuê rê
Gứ rê Ooh La-La
Gư ri ha dồ gòn tru nì mứn quáng trá nim mề sốn gí rồ
Ma cha rừn tà gồ sồ gạt gừ dố đù rứn héng bố khàn gế sà rạt đà trố
Ɲèn sèng ề á trí kừn bet ma tàn quàng trà nì mừn ộp trì mán
Ô đin ga gư đề í gét trồ
On trền ga nừn man nà gê đuề gứ đền gì đa rim dun
na nừn gu mưn i tri an ha
Ooh La-La na nừn a trì gừn ố ri trì man
Gứ đế dế trón trề rừn mí đồ dồ đàn han nhon na màn dề quáng tra mì nưn
Ooh La-La gư đề man dề gón trú đuê hề dô
Gứ đề ế trê ô ù rì nàn gùng tru ga đuê rê
Gứ rê Ooh La-La
Ooh La-La na nừn a trì gừn ố ri trì man
Gứ đế dế trón trề rừn mí đồ dồ đàn han nhon na màn dề quáng tra mì nưn
Ooh La-La gứ đề dót sì na rưn cha gề trô
U rì man nàn gư nàn ồn đế gà trì nà dô gi ề i sồ
Quá sô Ooh La-La

Xem thêm:  Lời bài hát Tứ đại mỹ nhân

Added by

Lấp Lánh Ước Mơ

SHARE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *