LYRIC

Bạn đang xem: Lời bài hát Already now

Nhạc sĩ/ Sáng tác: 

Nhạc Nước Ngoài

Năm sáng tác: 

Ngôn ngữ: 

Chưa xác định

Số lượt nghe: 

1409

Các ca sĩ thể hiện: 

Cool

Lời bài hát Already now- Nhạc Nước Ngoài

Yo ! 그리워하다 미워하다
지워버렸지 뭐 지워버렸지 뭐
시간이 약이야
다 순간이야
너와 헤어졌을 당시
나는 미쳐 잠시 숨을 쉬지 못할 정도의
슬픔과 아픔
또 가끔씩 들려오는 니 소식에
나 소심해져서 술로 지새
이러다 니가 죽든 내가 죽든
이건 무슨 사람 사는게 아냐
여기든 저기든 어디든지 간에
뭘 하든지 간에 무조건 너만 생각나네
하지만 날 떠났던 그 사람은
저만치에 가고
다시 사랑 않겠다던
그 당시에 가고
넌 잊혀져가고 요!
시간이 약이야
다 순간이야
시간 지나고 나서 보니
계절이 다시 오니
그리워하다 미워하다
지워버렸지 뭐
이젠 뭐 그렇지 뭐 가물가물해
또 새로운 사랑 이젠 가능해 예~
이젠 나 다른 사람 만나러 가요
새로운 사랑이 오는가봐요
너없인 안 될 줄 알았는데
벌써 이렇게 벌써 이렇게~
이젠 나 다른 사람 만나러 가요
새로운 사랑이 오는가봐요
그사람 만나러 가는 길
벌써 이렇게 또 다시 떨려와요
너랑 같이 갔던 같은 곳이야
너가 아닌 딴사람과 함께 말이야
사람이란게 간사한게
이렇게 새롭게 시작된 지금이
좋을 뿐이야 그뿐이야
묘한 기쁨이야
이젠 내겐 새로운 만남에 대한
설레임이 전부
나의 전부였던 너는 더는 없어
이제 벌써 설레임이
내일을 들고 차츰 익숙해져
매일 세상
제일 기쁜 사람으로
만들어 주고 싶은 맘
너때보다 훨씬 더 커
아름다운 기쁜 맘 고의적으로
미안하게 했던 말
이젠 그저 너도 어여 나보다
좋은 사람 만나
보란듯이 떵떵거리면
잘 살길 바란단다
우리 딱 여기까지만 그럼 난 이만
이젠 나 다른 사람 만나러 가요
새로운 사랑이 오는가봐요
너없인 안될 줄 알았는데
벌써 이렇게 벌써 이렇게
이젠 나 다른 사람 만나러 가요
새로운 사랑이 오는가봐요
그사람 만나러 가는 길
벌써 이렇게 또 다시 떨려와요
그리워하다 미워하다
지워버렸지 뭐
시간이 약이야 다 순간이야
너는 더는 없어

Xem thêm:  Lời bài hát Bảy sắc cầu vồng

Added by

Lấp Lánh Ước Mơ

SHARE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *